Ραντεβού

Το ιατρείο λειτουργεί μόνο με ραντεβού στο 26912669.

Για επείγοντα περιστατικά ΜΟΝΟ αποταθείτε στο 99522844.

© 2015 Paphos Pediatric Dentist. All rights reserved.